Edictes

Exercici: 2022 Bop: 139-0 Edicte: 6448 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5079 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública del projecte d'urbanització que afecta al P.A.U 01 subsector 1
Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 3928 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 48-0 Edicte: 1700 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de modificació del text de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 45-0 Edicte: 1567 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial del Pla parcial SDU-5 (la Bóbila)
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10319 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de credit núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 236-0 Edicte: 10360 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació definitiva de la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 235-0 Edicte: 10293 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 203-0 Edicte: 8705 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial del projecte de construcció d'un magatzem municipal a la zona industrial
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8602 AJUNTAMENT DE RABÓS - Aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'Agrupació dels municipis de Santa Llogaia d'Àlguema, La Selva de Mar i Rabós d'Empordà per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria