Edictes

Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9469 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 196-0 Edicte: 8382 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del POUM
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8125 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 189-0 Edicte: 8106 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 85-0 Edicte: 3460 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'aprovació definitiva del projecte de divisió poligonal del PAU-3 (PAU-8 I PAU-9)
Exercici: 2017 Bop: 85-0 Edicte: 3459 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 85-0 Edicte: 3458 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2017 Bop: 81-0 Edicte: 3312 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 33-0 Edicte: 1133 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 33-0 Edicte: 1129 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'informació pública de sol·licitud de llicència en sòl no urbanitzable