Edictes

Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3510 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de suplement i habilitació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3509 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 73-0 Edicte: 3205 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10967 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a 2018
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10965 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9469 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 196-0 Edicte: 8382 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del POUM
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8125 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 189-0 Edicte: 8106 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 85-0 Edicte: 3460 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'aprovació definitiva del projecte de divisió poligonal del PAU-3 (PAU-8 I PAU-9)