Edictes

Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 3928 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 48-0 Edicte: 1700 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de modificació del text de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 45-0 Edicte: 1567 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial del Pla parcial SDU-5 (la Bóbila)
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10319 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de credit núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 236-0 Edicte: 10360 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació definitiva de la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 235-0 Edicte: 10293 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 203-0 Edicte: 8705 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial del projecte de construcció d'un magatzem municipal a la zona industrial
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8602 AJUNTAMENT DE RABÓS - Aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'Agrupació dels municipis de Santa Llogaia d'Àlguema, La Selva de Mar i Rabós d'Empordà per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria
Exercici: 2021 Bop: 186-0 Edicte: 8106 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació de l'expedient de constitució de l'agrupació dels municipis de Santa Llogaia d'Àlguema, la Selva de Mar i Rabós d'Empordà per a sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria
Exercici: 2021 Bop: 185-0 Edicte: 7977 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'agrupació dels municipis de Santa Llogaia d'Àlguema, la Selva de Mar i Rabós d'Empordà per a sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria