Edictes

Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2421 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Anunci d'exposició pública del compte general per a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1637 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10948 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9066 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de secretari
Exercici: 2018 Bop: 206-0 Edicte: 8998 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 del POUM
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3510 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de suplement i habilitació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3509 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 73-0 Edicte: 3205 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10967 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a 2018
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10965 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits