Edictes

Exercici: 2021 Bop: 203-0 Edicte: 8705 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial del projecte de construcció d'un magatzem municipal a la zona industrial
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8602 AJUNTAMENT DE RABÓS - Aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'Agrupació dels municipis de Santa Llogaia d'Àlguema, La Selva de Mar i Rabós d'Empordà per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria
Exercici: 2021 Bop: 186-0 Edicte: 8106 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació de l'expedient de constitució de l'agrupació dels municipis de Santa Llogaia d'Àlguema, la Selva de Mar i Rabós d'Empordà per a sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria
Exercici: 2021 Bop: 185-0 Edicte: 7977 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'agrupació dels municipis de Santa Llogaia d'Àlguema, la Selva de Mar i Rabós d'Empordà per a sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria
Exercici: 2021 Bop: 157-0 Edicte: 7195 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial del projecte de divisió del Polígon d'actuació urbanística PAU-9
Exercici: 2021 Bop: 157-0 Edicte: 7192 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació voluntària del Polígon d'actuació urbanística PAU-8
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5915 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública del Projecte de Divisió de Polígons d'Actuació Urbanística PAU-9
Exercici: 2021 Bop: 123-0 Edicte: 5741 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS - Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución "línea acometida en 25 kV desde el CT de la subestación de Santa Llogaia hasta la estación conversora de Santa Llogaia", situada en el término municipal de Santa Llogaia d'Àlguema (Girona)
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5525 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació PAU-8 - GOSBI
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5473 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental per a activitat de benzinera